Ghế ANDA/BLACK/DARK BLUE

836,000 VNĐ1,930,000 VNĐ

46x56x85 cm ANDA

Ghế SANIYA/BEECH BLACK/GREY

968,000 VNĐ2,240,000 VNĐ

50x55x85 cm SANIYA

Ghế HAMISH/CHROMIUM/SL WHITE

1,029,600 VNĐ2,350,000 VNĐ

43x57x85.5 cm HAMISH

Ghế YAONI/CHROMIUM/SL BLACK

1,097,800 VNĐ2,550,000 VNĐ

44x59x95 cm YAONI

Ghế văn phòng LARRY/CHROMIUM/NET BLACK/FABRIC BLACK

1,180,300 VNĐ2,780,000 VNĐ

66x90x66 cm

Ghế văn phòng-Lyndon--BLACK

1,221,000 VNĐ2,860,000 VNĐ

61x62x89 cm Lyndon

Ghế YOU/SL GRAY#B72

1,228,700 VNĐ2,810,000 VNĐ

44x58x87 cm YOU

Ghế văn phòng LION/BLACK/FABRIC BLACK

1,540,000 VNĐ3,560,000 VNĐ

63x96x55 cm

Ghế STEP#3/CHROMIUM/SL BLACK

1,760,000 VNĐ4,030,000 VNĐ

42x64x100 cm STEP

Ghế TARIS/BLACK/SL BROWN-RED

1,870,000 VNĐ4,100,000 VNĐ

48x62x86 cm TARIS

Ghế văn phòng-U-sen-SEN#/CS/670C/PT-SILVER

2,970,000 VNĐ6,890,000 VNĐ

67x70x101 cm U-sen

Ghế văn phòng-Unity-CH/ALU/SL-GREY

4,070,000 VNĐ9,300,000 VNĐ

67x74x107 cm Unity

Ghế văn phòng-Lango--BLACK

4,840,000 VNĐ8,130,000 VNĐ

60x66x60 cm Lango

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

There is no product to display :) !

DỊCH VỤ
THI CÔNG D&B

thi công