Bàn ăn FELIPE/GLASS

1,540,000 VNĐ3,650,000 VNĐ

80x80x77.5 cm FELIPE

Bàn ăn MOKO-A/WALNUT/VENEER WALNUT

2,090,000 VNĐ4,570,000 VNĐ

Moko

Bàn ăn COUPE/DN120/CANYON OAK

2,200,000 VNĐ5,030,000 VNĐ

120x80x75 cm COUPE

Bàn ăn RUBER /BLACK GLASS

2,530,000 VNĐ5,790,000 VNĐ

80x80x77 cm RUBER

Bàn HADIYA/BLACK

2,530,000 VNĐ5,880,000 VNĐ

106x106x72 cm HADIYA

Bàn ăn MONTIS#2/DN80/WHITE/STAINLESS

2,750,000 VNĐ6,350,000 VNĐ

80x80x75 cm MONTIS

Bàn ăn MONTIS#2/DN80/CHERRY-CAPU/STAINLESS

2,860,000 VNĐ6,500,000 VNĐ

80x80x75 cm MONTIS

Bàn ăn COUPE/DN120/CHERRY-CAPUCHINO

2,860,000 VNĐ6,430,000 VNĐ

120x80x75 cm COUPE

Bàn ăn SINCERE-A/VENEER WENGE/WALNUT

3,190,000 VNĐ7,160,000 VNĐ

80x140x76 cm

Bàn ăn-Exxa-A 150#2-WENGE

4,840,000 VNĐ11,280,000 VNĐ

150x75x90 cm EXXA

Bàn JOCASTA#DM-180/HG WHITE

4,950,000 VNĐ11,310,000 VNĐ

180x90x77 cm JOCASTA

Bàn ăn TALOST/BLACK/WHITE GLASS

4,950,000 VNĐ11,310,000 VNĐ

160x90x76 cm TALOST

Bàn ăn-Victor-#3-WENGE

4,950,000 VNĐ13,490,000 VNĐ

150x90x76 cm Victor

Bàn ăn HINTEY#2/DN120/WALNUT/TOP MARBLE

5,390,000 VNĐ12,790,000 VNĐ

120x80x75 cm HINTEY

Bàn ăn NISEY-A160#2/BLACK LEG/ZGV HAZEL TIM

6,160,000 VNĐ13,950,000 VNĐ

90x160x75 cm

Bàn ăn JAYRUN-A180/BLACK/VENEER WALNUT

6,820,000 VNĐ16,430,000 VNĐ

180x70x75 cm JAYRUN

Bàn H-Curve VENEER/WAL/GLASS

7,480,000 VNĐ18,450,000 VNĐ

180x76x90 cm

Bàn ăn CELINE160/CHROMIUM/BLCK GLASS

7,590,000 VNĐ17,150,000 VNĐ

80x160x73.5 cm

Bàn ăn FECON-A160 STONE LEG#F BLACK/#F WHITE/BLACK

10,450,000 VNĐ24,730,000 VNĐ

160x90x75 cm FECON

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

There is no product to display :) !

DỊCH VỤ
THI CÔNG D&B

thi công