Bàn ăn-Fergusto--BLACK

1,940,000 VNĐ3,880,000 VNĐ

120x72x80 cm SANIYA

Bàn HADIYA/BLACK

2,940,000 VNĐ5,880,000 VNĐ

106x106x72 cm HADIYA

Bàn ăn FELIPE/GLASS

3,650,000 VNĐ

80x80x77.5 cm FELIPE

Bàn ăn COUPE/DN120/CANYON OAK

5,030,000 VNĐ

120x80x75 cm COUPE

Bàn ăn RUBER /BLACK GLASS

5,790,000 VNĐ

80x80x77 cm RUBER

Bàn ăn MONTIS#2/DN80/WHITE/STAINLESS

6,350,000 VNĐ

80x80x75 cm MONTIS

Bàn ăn COUPE/DN120/CHERRY-CAPUCHINO

6,430,000 VNĐ

120x80x75 cm COUPE

Bàn ăn MONTIS#2/DN80/CHERRY-CAPU/STAINLESS

6,500,000 VNĐ

80x80x75 cm MONTIS

Bàn ăn-Victor-#3-WENGE

6,745,000 VNĐ13,490,000 VNĐ

150x90x76 cm Victor

Bàn ăn SINCERE-A/VENEER WENGE/WALNUT

7,160,000 VNĐ

80x140x76 cm

Bàn ăn ENLAND-A150/BEECH/VENEER WALNUT

7,540,000 VNĐ

150x90x75 cm ENLAND

Bàn ăn-Exxa-A 150#2-WENGE

7,896,000 VNĐ11,280,000 VNĐ

150x75x90 cm EXXA

Bàn H-Curve VENEER/WAL/GLASS

9,225,000 VNĐ18,450,000 VNĐ

180x76x90 cm

Bàn JOCASTA#DM-180/HG WHITE

10,179,000 VNĐ11,310,000 VNĐ

180x90x77 cm JOCASTA

Bàn ăn TALOST/BLACK/WHITE GLASS

10,179,000 VNĐ11,310,000 VNĐ

160x90x76 cm TALOST

Bàn ăn NISEY-A160#2/BLACK LEG/ZGV SMOKE TIM

10,323,000 VNĐ11,470,000 VNĐ

90x160x75 cm

Bàn ăn HINTEY#2/DN120/WALNUT/TOP MARBLE

11,511,000 VNĐ12,790,000 VNĐ

120x80x75 cm HINTEY

Bàn ăn NISEY-A160#2/BLACK LEG/ZGV HAZEL TIM

12,555,000 VNĐ13,950,000 VNĐ

90x160x75 cm

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

There is no product to display :) !

DỊCH VỤ
THI CÔNG D&B

thi công